privacyverklaring

Dit is de privacy verklaring van Stichting Cultuurvrijwilligers. In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. We leggen uit voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Tevens leest u in deze verklaring over uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. De privacy verklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring af en toe te raadplegen.

Team Cultuurvrijwilligers

Kiki Merkies & Heleen Hofstra

 

Cultuurvrijwilligers is een online platform dat vraag en aanbod bij elkaar brengt op het gebied van vrijwilligersvacatures in de culturele sector in Friesland.

Er zijn situaties waarin we uw gegevens verzamelen en we informeren u graag over het gebruik van deze gegevens.

a) Reageren op oproep (wordt nog aan gewerkt)

Wanneer u het formulier ‘reageren op oproep’ invult, worden deze gegevens gedeeld met de betreffende organisatie. Op dit formulier staan alleen de benodigde gegevens om de aanvraag op de juiste manier te kunnen afhandelen. Naam, telefoonnummer en e-mailadres zijn verplichte velden om de aanvraag te kunnen versturen. U bent vrij om ook overige gegevens te delen. Wanneer u dit invult geeft u toestemming deze informatie te verwerken om deze te kunnen delen met de betreffende organisatie. De gegevens worden gedeeld in een beveiligde omgeving en maximaal een halfjaar bewaard. Na dit half jaar worden de gegevens geanonimiseerd.

b) Google Analytics

Stichting Cultuurvrijwilligers verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

c) contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Stichting Cultuurvrijwilligers via e-mail, worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze e-mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.


Beveiliging

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Cultuurvrijwilligers privé is. In veel browsers is deze beveiliging te herkennen aan het groene slotje voor de URL.


Uw rechten

a) Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Stichting Cultuurvrijwilligers vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar Stichting Cultuurvrijwilligers via info@cultuurvrijwilligers.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

b) Recht op rectificatie

Zijn uw gegevens niet juist? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Stichting Cultuurvrijwilligers.

c) Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten verwijderen van uw gegevens.

d) Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Stichting Cultuurvrijwilligers niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om in te vullen op het formulier, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.

Stichting Cultuurvrijwilligers behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting Cultuurvrijwilligers dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Cultuurvrijwilligers te beschermen.

Stichting Cultuurvrijwilligers probeert uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen? Neemt u dan gerust contact op via: Stichting Cultuurvrijwilligers, info@cultuurvrijwillligers.nl, Kvk: 77232569.